Bakning i Knap Erst stuga

Lördagen den 18 november var det dags för nytt brödbak i Knap Ernst stuga. Tack Marianne för att du håller traditionen levande!